Hartelijk dank voor uw waardevolle bijdrage aan deze voorvragenlijst! Uw inzichten en ervaringen zijn essentieel voor ons onderzoek. De volgende stap in het onderzoek is de dagboekfase. U ontvangt hiervoor een e-mail met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze inloggegevens kunt u toegang krijgen tot het online platform waar u gedurende één dag een dagboek kunt bijhouden. Het invullen van het dagboek duurt ongeveer 20 minuten en uw inzichten zullen ons helpen om een nog beter inzicht te krijgen in de thema’s die in de voorvragenlijst zijn aangesneden.

 

Misschien heeft u ook al gemerkt dat er tegenwoordig steeds meer technologie, digitale toestellen en internet gebruikt worden tijdens dagelijkse activiteiten. Banken verwachten van hun klanten dat ze online bankieren, de overheid verlangt meer en meer online burgerzaken en
mogelijk ervaart u ook, bijvoorbeeld via kleinkinderen, een sterke verschuiving naar videogesprekken en chatten via smartphones. Hoewel het
internet ongetwijfeld voordelen biedt, wordt regelmatig ook opgemerkt dat deze voordelen niet voor iedereen toegankelijk zijn. Soms lijkt het
dat men ervan uitgaat dat iedereen al digitale vaardigheden heeft of dit snel even kan aanleren. Een substantiële groep ervaart echter problemen
doordat zij niet volledig op de hoogte zijn van deze nieuwste ontwikkelingen of niet helemaal kunnen volgen. Dit kan mogelijk leiden
tot digitale uitsluiting van ouderen.

Om dit in kaart te brengen organiseert de Vrije Universiteit Brussel een bevraging naar uw tijdsbesteding en in welke mate deze
tijdsbesteding via digitale technologie of online plaatsvindt. Hoe ziet een gewone dag eruit bij u? Welke activiteiten daarvan gebeuren met een
digitaal toestel (computer, tablet, smartphone, …)? Voor welke activiteiten kwam er internet aan te pas? En voor welke activiteiten net
niet?

Dit bevolkingsonderzoek wordt georganiseerd in het kader van het Digital Ageing-project, een groot, overkoepelende project dat
gefinancierd wordt door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen. Het betreft een samenwerking tussen de Vrije Universiteit
Brussel, de Universiteit Antwerpen en verschillende ouderenorganisaties (zie hier) om meer inzichten te verwerven in hoe ouderen omgaan met
digitalisering. Graag willen wij uw hulp om van dit onderzoeksproject DIGITUS een succes te maken.

Dit onderzoek richt zich op iedereen die 60 jaar of ouder is. U kunt vrijwillig deelnemen. Bekijk hiervoor het volgende  punt “Hoe kan ik deelnemen?” Neem voldoende tijd om te beslissen of u al dan niet wilt deelnemen. In geval van vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers. U vindt onze contactgegevens lager op deze pagina. U kunt uw deelname op elk moment stopzetten en u hoeft hiervoor geen reden op te geven. Hieronder kunt u meer informatie terugvinden over de studie.

Om deel te nemen aan het onderzoek, registreert u zich met uw e-mail-adres in het veld hierboven op deze pagina in het vakje “e-mailadres” (daarna op “registreren” klikken). Na registratie kunt u starten met de voorvragenlijst. De vragenlijst wordt afgenomen via het MOTUS-onderzoeksplatform van de Vrije Universiteit Brussel. Na afronden van de voorvragenlijst wordt u gevraagd om gedurende een dag een dagboekje bij te houden. Hiervoor ontvangt u een e-mail met uw inloggegevens.

Indien u zich registreert bevestigt u dat u weet waarover het onderzoek gaat en wat uw rechten zijn als deelnemer (zie ook Privacy en Vertrouwelijkheid in het informatieformulier en de privacyverklaring). Na registratie wordt u doorgeleid naar de vragenlijst waar u eerst enkele vragen beantwoordt over uzelf, uw leefsituatie, en uw online tijdsbesteding en de beleving ervan. De vragenlijst invullen duurt ongeveer 15 minuten. Aangezien niet iedereen alle vragen moet beantwoorden, en sommige personen grondiger bij vragen blijven stilstaan, kan het voorkomen dat u er iets langer of minder lang over
doet.

Na het invullen van de vragenlijst zullen wij u eveneens vragen om gedurende een dag een dagboekje bij te houden. Ook dit dagboekje
invullen vindt plaats op het online onderzoeksplatform MOTUS. U wordt gevraagd welke activiteiten u deed gedurende deze dag en bij meerdere
activiteiten zal ook gevraagd worden aan te geven of u gebruikmaakte van het internet of andere digitale toepassingen. Het invullen van het
dagboekje duurt, afhankelijk van hoe druk uw dag was, ongeveer 20 à 30 minuten.”

Wij verzekeren u dat uw deelname aan dit onderzoek vertrouwelijk en anoniem behandeld zal worden én met de nodige voorzorgen omtrent
dataveiligheid. Zie ook het informatieformulier en de privacyverklaring. Uw antwoorden worden steeds verwerkt zonder vermelding van uw naam en
worden nooit gedeeld met andere instanties. Het enige dat we voor korte tijd nodig hebben, is een werkend e-mailadres voor de online deelname aan het onderzoek. Dit e-mailadres wordt verwijderd uit onze bestanden zodra de dataverzameling voltooid is. Zo blijft enkel anonieme data over
om wetenschappelijk onderzoek op uit te voeren. Dit onderzoek werd goedgekeurd door de Ethische Commissie van de Vrije Universiteit Brussel
onder nummer ECHW_247-Extension3. 

Ja. De vragenlijst en het dagboejke die u online invult, worden anoniem verwerkt. De Vrije Universiteit Brussel garandeert dat resultaten van het onderzoek alleen in tabellen zullen verwerkt en gerapporteerd worden, waarbij niemand uw persoonlijke antwoorden kan achterhalen.

Neen. Uw medewerking is vrijwillig. U bent niet verplicht deel te nemen en niet deelnemen zal geen gevolgen hebben voor u. Neem voldoende
tijd om te beslissen of u al dan niet wilt deelnemen. U hoeft ook niet op alle vragen te antwoorden. Als er vragen zijn waarop u liever niet
antwoordt dan kunt u deze overslaan.

Toch benadrukken we graag toch nog eens dat uw deelname aan dit onderzoek voor ons en de Vlaamse ouderenorganisaties erg belangrijk is.
Enkel als er voldoende mensen meewerken, zullen de resultaten van het onderzoek voldoende valide zijn.

De onderzoekers van de Onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel verwerken de geanonimiseerde gegevens van de vragenlijst en de
dagboekjes voor wetenschappelijk onderzoek en een algemeen toegankelijk rapport. Zodra wij de resultaten kunnen delen, zal u deze kunnen vinden
op deze website, alsook via de kanalen van Vlaamse Ouderenraad.

Heeft u toch nog vragen voor u wenst deel te nemen? Dan zijn we zowel telefonisch als via e-mail bereikbaar.

e-mail:               digitus@vub.be

telefoon:          02/614 83 21 (bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9:00 tot 17:00)